de behandeling

Uw eerste consult bij de chiropractor bestaat uit drie delen, te weten de anamnese (vraaggesprek), het lichamelijk onderzoek, en de eerste behandeling. Het eerste consult duurt gemiddeld 40 tot 60 minuten.

Algemene gezondheid

Tijdens de anamnese zal de chiropractor zowel uw klachten, als uw algemene gezondheid met u bespreken. Dit is belangrijk zodat de chiropractor een goed beeld kan krijgen van uw algehele gezondheidstoestand.

Vervolgens zal de chiropractor een lichamelijk onderzoek uitvoeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van neurologische en orthopedische testen om de oorzaak van uw klachten vast te stellen.

Diagnose

Aan de hand van de anamnese en het lichamelijk onderzoek kan er meestal een diagnose gesteld worden. Normaal gesproken wordt dit meteen gevolgd door een eerste behandeling.

Soms zal de chiropractor aanvullende informatie in de vorm van röntgenfoto´s of ander onderzoek nodig hebben alvorens behandeling te kunnen starten. Indien er al eerder foto´s gemaakt zijn dan zullen deze met uw toestemming ter inzage opgevraagd worden. Anders kan er in overleg met uw huisarts een verwijzing volgen.